מדוע כדאי לעסק לעבוד עם יותר מבנק אחד ?

כל עסק נדרש להפעיל חשבון בנק לצורך פעילותו, הן לצורך תקבולים מלקוחות, הן לצורך תשלומים לספקים ולעובדים והן לצורך קבלת מסגרת אשראי בנקאי והלוואות.

על החשבון מופקד פקיד בבנק המכיר את בעל העסק ואת התנהלות החשבון.

 • החזקת החשבון כרוכה בתשלומי עמלות הנגבות על מגוון פעולות בנקאיות המבוצעות בחשבון.
 • כל בנק נוקט במשנה זהירות בפעילותו מול מגזרים מסויימים וככזה מוציא נהלים והגבלות המתייחסים למגזרים מסויימים שהבנק רואה בהם מסוכנים ו/או לא רווחיים.
 • הבנקים מוגבלים ביכולת מתן אשראי ללקוחותיהם כתוצאה מהגבלות של בנק ישראל החלות עליהם. למעשה בנק ישראל מגביל את כמות האשראי שהבנקים רשאים לתת וזאת מטעמים מאקרו כלכליים.

 

בעת עבודה עם חשבון אחד בלבד:

 • העסק חשוף לשינויים פרסונאליים המתרחשים בסניף. כך למשל מנהל שמרן המגיע לסניף עשוי להתנהל ביתר זהירות בהשוואה לקודמו, פקיד חדש שאינו מכיר את העסק ואת בעליו יגלה פחות הבנה וגמישות כלפי בעל העסק, אירועים בין אישיים הגורמים לחיכוך בין בעל העסק לבין עובדי הבנק עשויים לגרום למחסום בין שני הצדדים.
 • נמנעת מהעסק יכולת המיקוח מול הסניף בנושא עמלות ותעריפים. העסק עומד בפני סיטואציה של אין ברירה ונאלץ לקבל ולשלם את העמלות הנקבעות לו.
 • העסק חשוף לשינויים במדיניות הבנק לגבי מגזרים מסויימים. מעת לעת הבנק מבצע בדק בית ומשנה את נהליו בהתאם לשינויים כלכליים, חברתיים ומדינתיים המתרחשים במהלך החיים. יתכן והנהלים יחמירו עם מגזרים מסויימים כאשר התוצאה היא הגבלת האשראי הניתן להם.
 • יתכן ועסק לא יקבל אשראי בנקאי משום שמכסת האשראי בבנק למגזר מסויים כבר מלאה.
 • העסק חשוף לאירועים נקודתיים המתרחשים בבנק כגון: שביתות, שעות פעילות ספציפיות של הסניף הספציפי, היעדרות נקודתית של מנהל הסניף או פקיד הבנק המכיר אישית את בעל העסק.

 

כאשר קיים חשבון נוסף לעסק בבנק אחר:

 • ניתנת לעסק אפשרות להעביר פעילות מבנק לבנק בכל רגע נתון. במצב זה פעילות העסק אינה נפגעת וקיימת תמיד אופציה נוספת זמינה המתבטאת בבנק נוסף.
 • לעסק יכולת מיקוח מול הסניף בנושא תעריפים ועמלות כך שיתכן מצב בו פעילויות מסוימות מבוצעות בבנק א' בעוד פעילויות אחרות מבוצעות בבנק ב' – משיקולי תעריפי עמלות המביאים לחסכון בהוצאות המימון של עסק.
 • בעת שינויים במדיניות הבנק לגבי אשראים ובמקרים בהם הבנק אינו רשאי לתת אשראי נוסף, העסק מסוגל לפנות בו ברגע לסניף הבנק הנוסף שלו.
 • קיימים מקרים בהם הבנק מחליט לקיים שביתה מסיבה זו או אחרת, כך שבימי השביתה הסניף יהיה סגור ובעל העסק ישאר ללא מענה בנקאי.
 • סניפי הבנק עובדים לפי שעות המוגדרות להם, חלקם עובדים בימי ראשון אך לא עובדים בימי שישי וחלקם עובדים בימי שישי אך לא עובדים בימי ראשון, חלקם עובדים בשעות הבוקר עד הצהריים וחלקם עובדים באופן מפוצל הן בבוקר והן אחר הצהריים. בכל אחד מהמקרים הללו יתכן והעסק יצטרך מענה בנקאי אולם הסניף יהיה סגור.
 • לא אחת נוצר קשר אישי המבוסס על אמון בין בעל העסק לבין מנהל או פקיד ספציפי בבנק. לא אחת קורה שהמנהל או הפקיד הספציפי נעדרים מהעבודה בשל מחלה, חופשה או השתלמות מקצועית ובעל העסק מוצא עצמו מול עובדי בנק אחרים שאינם מכירים אותו ואת פעילותו ומגלים חוסר גמישות מולו. במצב כזה באם קיים סניף בנק נוסף בעל העסק עשוי למצוא בו מענה טוב יותר.
 • הליך פתיחת חשבון בבנק חדש הינו מורכב, דורש חתימה על מסמכים והחתמת בעלי מקצוע כגון עורך דין ו/או רואה חשבון. רצוי לדאוג לפתוח חשבון בנק נוסף מבעוד מועד כך שיהווה אלטרנטיבה זמינה מיידית לעת הצורך.

 

לסיכום

שימו דגש על:

עבודה עסקית עם יותר מסניף בנק אחד !

 

אנו עומדים לשירותכם בכל עת.

 

בברכה,

צחי יונה, רו"ח

M.A In Accounting

 

(הכותב הינו הבעלים של חברת דגש פיננסים – ניהול כספים בע"מ)