מהי הלוואה הפוכה ?

כולנו מכירים את הליך קבלת ההלוואה לעסק. סכום ההלוואה מועבר במלואו לעסק והעסק מתחיל להחזיר את ההלוואה מידי חודש בחודשו.

אבל מה קורה כאשר מדובר בעסק שנמצא בשלבי השקעה או בעסק שנמצא בשלבי צמיחה ? – שאינו זקוק לכל סכום ההלוואה כבר בשלב הראשון.

 

לשם המחשה:

עסק חדש שנדרשת בו השקעה של רכוש קבוע. העסק מתנהל מול ספקים ומשלם להם לשיעורין – עם כל השלמת שלב בהשקעה העסק מעביר תשלום לספק. מאחר והתשלומים מועברים לספק על בסיס חודשי למעשה העסק אינו זקוק לכל סכום ההלוואה כבר בתחילה.

טעות נפוצה היא לקחת את כל סכום ההלוואה כבר ביום הראשון ולאגור אותה בחשבון הבנק. במצב זה, העסק משלם ריבית על כל ההלוואה כבר מהיום הראשון בעוד שאינו זקוק לכולה. בעצם מדובר בהוצאות מימון מיותרות המועמסות על העסק שלא לצורך.

על מנת להימנע מסיטואציה כזו ניתן לקחת – הלוואה הפוכה !

הבנק מאשר לעסק סכום הלוואה אולם ההלוואה מוזרמת לעסק בחלקים.

 

לשם המחשה:

נניח שאושרה הלוואה של 120,000 ₪. בכל חודש יועברו לעסק 10,000 ₪ בלבד. לאחר חודשיים העסק יקבל במצטבר כבר 20,000 ₪, לאחר 3 חודשים 30,000 ₪ ולאחר שנה יועברו לחשבון העסק כבר כל 120,000 השקלים במלואם.

בכל חודש העסק יקבל חלק מההלוואה וישתמש בו לצורך תשלום לספקים.

בתום שנה יסוכמו כל חלקי ההלוואה שניתנו בתוספת הריביות שהצטברו עליהם והסכום הכולל שיתקבל יהווה הלוואה חדשה אחת אשר תיפרס למספר שנים או למספר חודשים קדימה. בשלב הזה העסק כבר נבנה, מתחיל לפעול, מניב תזרים מזומנים ומסוגל להחזיר את ההלוואה.

 

לסיכום

שימו דגש על:

על קיומה של הלוואה הפוכה לעסק  !

 

אנו עומדים לשירותכם בכל עת.

 

בברכה,

צחי יונה, רו"ח

M.A In Accounting

 

(הכותב הינו הבעלים של חברת דגש פיננסים – ניהול כספים בע"מ)