מהם סוגי ההלוואות הקיימות לעסקים ?

עסק המבקש הלוואה עסקית צריך לתת את הדעת לכך שקיים מגוון רחב של הלוואות.

כל הלוואה מתאימה לסיטואציה ספציפית ובאה לענות על צורך מסויים של העסק.

לפני פנייה לבנק בבקשת הלוואה, על העסק להבין מה מטרת ההלוואה, האם הוא צריך הלוואה עומדת או מתכלה, האם הוא צריך הלוואה לזמן קצר או לזמן ארוך, מה ההחזר החודשי המקסימלי שהעסק מסוגל להחזיר, מהו מקור הפירעון של ההלוואה ועוד.

במאמר זה נציג חלק מסוגי ההלוואות הקיימות בשוק.

 

הלוואה עומדת

מיועדת לנכסים מניבי הכנסה. מחד מתקבלים דמי שכירות . מאידך ההלוואה צוברת ריבית. לפי תנאי ההלוואה קרן ההלוואה עומדת ויש לשלם רק את הריבית. דמי השכירות משלמים את ריבית ההלוואה.

לשם המחשה: הלוואה הנלקחת לרכישת מבנה המכיל משרדים להשכרה. המבנה מניב דמי שכירות חודשיים. הרעיון הוא להפנות את דמי השכירות שהנכס מניב לפירעון הריבית המצטברת בהלוואה. הריבית נפרעת באופן שוטף בעוד קרן ההלוואה עומדת ואינה נפרעת לאורך כל תקופת ההלוואה.

בעקרון ההלוואה יכולה להינתן לתקופה ארוכה מאוד והיא תפרע רק כאשר הנכס ימכר בעתיד. הכספים ממכירתו ישמשו לפירעון קרן ההלוואה.

 

הלוואה יורדת / הלוואה מתכלה

מתאימה לרכישת נכס בר פחת כלומר נכס המאבד מערכו.

לשם המחשה: הלוואה שנלקחת לצורך רכישת קו ייצור. בתחילה ההלוואה ניתנת לרכישת הנכס. בהמשך ההלוואה נפרעת לשיעורין בהקבלה לירידת ערך הנכס. מחד שווי הנכס קטן כתוצאה מאיבוד ערכו ומאידך ההלוואה קטנה כתוצאה מפירעונה החלקי.

לשם המחשה: הלוואה בסך 100,000 ₪ שמימנה רכישת נכס שעלותו המקורית 100,000 ₪. הנכס מאבד מערכו 10% (10,000 ₪) לשנה. מאחר ובכל שנה ערך הנכס יורד ב- 10,000 ₪ אזיי נדאג שבכל שנה ההלוואה תיפרע בסך של 10,000 ₪ במקביל.

התוצאה המתקבלת היא שבכל תום תקופה, ההלוואה תמיד שווה לנכס וזאת עד לתום תקופה ההלוואה. בסיום תקופת ההלוואה – מחד לנכס אין עוד ערך ומאידך ההלוואה נפרעת לגמרי.

 

 הלוואת שפיצר

ברמת העיקרון, מיועדת לחברות בתחילת דרכן שקשה להן להחזיר בשנים הראשונות את המימון שקיבלו.

הלוואת שפיצר בנויה מתשלום חודשי קבוע וידוע מראש אולם במהותה היא מגלמת בתוכה מצב בו בתחילה ההחזרים על חשבון הקרן קטנים והם גדלים עם השנים ומנגד הריבית בתחילה גבוהה והיא הולכת וקטנה עם השנים.

יש לציין כי רוב ההלוואות בשוק מחושבות בהתאם לשיטת שפיצר מטעמי נוחות. זאת מאחר וסכום ההחזר ידוע מראש וקבוע לאורך כל תקופת ההלוואה – מה שמאפשר לעסק להתנהל תזרימית בצורה רגועה.

 

הלוואה לרכישת חברה

מיועדת לרכישת חברה על ידי חברה אחרת. החברה הרוכשת הינה בעלת מניות בחברה המוחזקת וככזו זכאית לקבלת דיבידנד מהחברה המוחזקת.

מקור הסילוק להלוואות שקיבלה החברה המחזיקה הינו הדיבידנדים המועברים אליה מהחברה המוחזקת (שאגב הינם פטורים ממס).

 

הלוואה לצורך הגנה על נכסים

מיועדת להגנה על נכסים הנקובים במטבע חוץ.

לשם המחשה:

חברה המוכרת סחורה ללקוח בחו"ל ומחייבת אותו ב – 100,000 $. במצב זה ועד לקבלת התשלום מהלקוח החברה חשופה לירידת שער החליפין של הדולר. קרי, אם שער החליפין ירד אזי התמורה השיקלית מהלקוח תרד (ולהיפך).

בהנחה שלחברה קיים אשראי שקלי, היא יכולה להגן על עצמה באמצעות המרת חלק מההלוואה השיקלית להלוואה דולרית בסך של 100,000 $. במצב זה יוצרים מצב של נכס דולרי (תקבול עתידי מהלקוח) אל מול התחייבות דולרית לבנק בסכום זהה – בדוגמא לעיל 100,000 $.

כעת, אם שער החליפין ירד אזיי מחד נקבל ערך שקלי נמוך יותר מהלקוח אך מאידך נשלם גם סכום שקלי נמוך יותר לבנק – ובמילים אחרות סגרנו את החשיפה הדולרית ואנו אדישים לשינויים בשער החליפין.

 

ניכיון צ'קים

נניח שחברה מקבלת מלקוח שיק דחוי לחצי שנה בסך של 100,000 ₪. החברה רוצה את הכסף כבר היום. באפשרות החברה לנכות את השיק מול הבנק, כלומר ניתן למסור את השיק לבנק ולקבל את תמורתו בניכוי עמלת ניכיון.

המשמעות היא שהחברה מקבלת כבר היום את סכום השיק ובעצם מקבלת הלוואה מהיום ועד ליום פירעון השיק. החברה משלמת לבנק את ריבית ההלוואה מראש כבר ביום העמדת ההלוואה. ההלוואה שהבנק העמיד תפרע עם פירעון השיק הדחוי המוחזק על ידי הבנק.

 

פקטורינג

פקטורינג הינו צורת מימון חוץ בנקאית.

ספק מוכר ללקוח ונאלץ להעניק לו ימי אשראי. הספק מעוניין כבר היום בכסף מזומן.

באפשרות הספק לבצע פקטורינג על הלקוח. כלומר, הוא יכול לקבל הלוואה מחברת פקטורינג ולהמחות לחברת הפקטורינג את זכותו לקבלת הכסף מהלקוח.

במילים אחרות: חברת הפקטורינג נותנת לספק כבר היום סכום בגובה החוב של הלקוח, בהמשך הלקוח ישלם את חובו ישירות לחברות הפקטורינג והחוב שנוצר כלפי חברת הפקטורינג יפרע.

יצויין כי הפקטורינג הינו תחום יחסית חדש בארץ, מדובר בשוק מוסדר והבנקים מחזיקים אצלן מחלקות לביצוע פקטורינג לעסקים.

 

ישנן הלוואות נוספות כגון: הלוואות גישור, הלוואות פיק, הלוואות אונקול. על בעל העסק להכיר את מבנה ההלוואה, להבין את מטרת ההלוואה ולבחור בהלוואה הרצויה והנכונה ביותר לעסק.

 

לסיכום

שימו דגש על:

הכרת מגוון ההלוואות הקיימות ובחירה בהלוואה הנכונה ביותר לעסק !

 

אנו עומדים לשירותכם בכל עת.

 

בברכה,

צחי יונה, רו"ח

M.A In Accounting

(הכותב הינו הבעלים של חברת דגש פיננסים – ניהול כספים בע"מ)