מהן הוצאות פחת ?

התנהלותו השוטפת של עסק כרוכה בהוצאות ותשלומים. העסק נדרש להוציא הוצאות חודשיות ומעת לעת נדרש גם לבצע השקעות בעסק במטרה לגדול ולייצר הכנסות נוספות.

 

ההבדל בין הוצאה שוטפת להשקעה:

הוצאה שוטפת בעסק מוגדרת כהוצאה שאם לא תוצא על ידי העסק, אזיי העסק לא יוכל להמשיך במהלך עסקיו הרגיל.

כך לדוגמא: אם העסק לא ישלם לעובדיו העובדים לא יסכימו לבצע את עבודתם, אם העסק לא ישלם לספקיו הספקים לא יספקו לו מלאי נוסף, אם העסק לא ישלם ריביות לבנק הבנק לא יסכים להעמיד הלוואות לטובת העסק.

לעומת זאת, השקעה מוגדרת כסכום שהעסק מוציא עבור רכישת נכס לעסק אשר צפוי שיניב בעתיד הכנסות נוספות לעסק.

כך לדוגמא: עסק המבצע חלוקת מזון ורוכש רכב חלוקה נוסף המאפשר לו לבצע חלוקות מזון נוספות ולהגדיל את הכנסותיו, מפעל המייצר מוצרים באמצעות קו ייצור ורוכש קו ייצור נוסף המאפשר לו לייצר כמות גדולה יותר של מוצרים שימכרו ויניבו הכנסות נוספות.

 

כיצד משתקפות ההוצאות והשקעות בדוח רווח והפסד:

דוח רווח והפסד מציג מחד את הכנסות העסק ומאידך את ההוצאות השוטפות שלו.

ההפרש בין ההכנסות להוצאות מייצג את הרווח או ההפסד של העסק.

 

לשם המחשה:

עסק המעוניין לתת שירותי הסעות רוכש מונית גדולה בעלות של 180,000 ₪ שאמורה לשמש את העסק 3 שנים בלבד (משקיע במונית).

  • ההכנסה השנתית מהלקוחות עומדת על 240,000 ₪ לשנה.
  • ההוצאות השוטפות של העסק עומדות על 140,000 ₪ לשנה.
  • בכל שנה העסק מרוויח 100,000 ₪ (240,000 ₪ פחות 140,000 ₪).

דוח הרווח והפסד יציג מחד הכנסות של 240,000 ₪, מאידך הוצאות שוטפות של 140,000 ₪ ורווח שנתי של 100,000 ₪.

במהלך 3 שנים יניב העסק רווח מצטבר של 300,000 ₪ לתקופה.

 

אבל…….
מה לעניין ההשקעה שהעסק ביצע – המונית שעלותה 180,000 ש"ח ?

 

בהתחשב בעלות המונית נראה כי במהלך 3 השנים העסק הרוויח בעצם רק 120,000 ₪ (רווח מצטבר של 300,000 ₪ פחות עלות המונית 180,000 ש"ח).

 

אז מה זה בעצם הוצאות פחת ?

בדוגמא הקודמת העסק השקיע בנכס בדמות מונית שעלותה 180,000 ₪ אשר שימשה אותו במהלך 3 שנים.

הפחת מייצג את ירידת ערכו של הנכס ובדוגמא את ירידת הערך של המונית, זאת כתוצאה משימוש במונית הגורם לה בלאי טבעי, שחיקה של חלקיה ולאובדן ערך מעצם העובדה שהמונית הופכת ממונית חדשה למונית משומשת.

מאחר והמונית צפויה לשמש את העסק 3 שנים, אזיי יש לחלק את עלותה בסך 180,000 ₪ ל- 3 והתוצאה המתקבלת בסך 60,000 ₪ היא בעצם ערך הפחת השנתי (הבלאי).

בדוח רווח והפסד יש לזקוף בכל שנה הוצאת פחת בסך של 60,000 ₪ !

 

בהצגה נכונה של דוח רווח והפסד יש להציג:

  • הכנסות של 240,000 ₪ לשנה.
  • הוצאות שוטפות של 140,000 ₪ לשנה.
  • הוצאות פחת של 60,000 ₪ לשנה.
  • והרווח הנקי האמיתי לשנה הינו 40,000 ₪.

במהלך 3 שנים העסק ירוויח 120,000 ₪ – תוצאה זהה לתוצאה שיצאה לנו מקודם.

 

איך יודעים מה מספר שנות ההפחתה של נכס ?

רשות המיסים פירסמה תקנות מיוחדות לעניין שנות ההפחתה המתייחסות לכל נכס ונכס ("תקנות הפחת").

כך לדוגמא: רכב יש להפחית על פני 7 שנים, מחשב יש להפחית על פני 3 שנים וכך הלאה.

 

תשומת לב מיוחדת לפחת במהלך השנה:

במהלך השנה נרשמות הכנסות והוצאות שוטפות של העסק במערכת הנהלת החשבונות.

כאשר מביטים בדוח הרווח וההפסד במהלך השנה בדרך כלל לא נראה בו הוצאות פחת.

הדבר נובע מכך שהפחת מחושב רק בסוף השנה לצרכי מס. החישוב נעשה בדרך כלל על ידי רואה החשבון של העסק המוציא טופס פחת מיוחד הנקרא "טופס י"א" שבו מוצגים הנכסים והוצאות הפחת בגינם.

יוצא מכך, שאם רוצים לדעת בצורה מדוייקת מהו הרווח או ההפסד של העסק יש לקחת בחשבון גם את הוצאות הפחת שאינן מופיעות לאורך השנה בהנהלת החשבונות.

 

יצויין עוד, כי באם קיימים נכסים בסכומים גבוהים עליהם נרשמות הוצאות פחת מהותיות, אזיי יתכן שפער הרווחיות לפני ואחרי הפחת יהיה מהותי. יתרה מזאת, עשוי להיווצר מצב שבו בשל הוצאות פחת מהותיות תוצאת העסק תעבור מרווח להפסד.

 

לסיכום

שימו דגש על:

לקיחת הוצאות הפחת בחישוב !

 

אנו עומדים לשירותכם בכל עת.

 

בברכה,

צחי יונה, רו"ח

M.A In Accounting

 

(הכותב הינו הבעלים של חברת דגש פיננסים – ניהול כספים בע"מ)